AFTERMARKET KATALOG +90 224 410 00 54
Site Dili
AFTERMARKET
KATALOG

Prototip Kalıp Üretimi

NVH  alanındaki elastomer teknolojisinde temelde 3 kategoride kalıplama vardır. Kompresyon, transfer ve enjeksiyon. Ürüne ait geometri, kullanılan hamur içerisindeki bileşenler, üretim teknolojisi gibi koşullar göz önünde bulundurularak en uygun kalıp tasarımı yapılır.

Hacim kalıpçılığında çekme payı çok önemlidir. Tasarlanılan ürün ve bu üründen beklenen mekanik özellikler de göz önünde bulundurularak kalıp tasarımı yapılmalıdır. Kalıp içerisinden çıkan parça yüzey sıcaklığı soğumaya bırakıldığında iç gerilmeler yaratacak şekilde çekmektedir. Eğer bu çekme kontrol altında tutulmazsa ürün mekanik özelliklerine önemli ölçüde etkisi olacaktır.

YAMAS Kalıphane'sinde sadece vulkanizasyon kalıpları değil; bunun dışında plastik, alüminyum enjeksiyon, metal şekillendirme, montaj gibi kalıpların tamamı tasarlanmakta ve üretilmektedir. Her biri kendi alanında ayrı bir uzmanlık alanı gerektiren bu kalıplar, uzman ekibimiz tarafından geliştirilmekte ve devreye alınmaktadır.

Yapılan her çalışma ve elde edilen tecrübeler hem öğrenilmiş ders olarak işlenmekte hem de kalıp geliştirme talimatına eklenerek standartlaştırılmaktadır.

Seri Kalıp Üretimi

Hamurun ortalama 150°C lerdeki kalıp içerisindeki akışını tasarlamak, kalıp içerisindeki akış sırasında türbülansı önlemek ve kavrulma gibi olası hataları da göz önünde bulundurmak bitmiş ürün üzerinde gözle görülemese bile ciddi olabilecek sonuçları vardır.

Kalıp tasarımı da en az ürün tasarımı kadar önemlidir. Kalıp tasarımı yaparken dikkat edilecek konulardan bir tanesi kauçuğun akış rotasının doğru oluşturulmasıdır. Seri kalıplarda göz sayısı; yıllık üretim adedi, parça ölçüleri, pres basıncı gibi parametrelere bağlıdır. Özellikle göz sayısı arttırıldıkça kalıba uygulanacak basıncın eşit dağıtılması ve hamurun yolluklarda düzenli dağıtılması önemlidir. Bu da çok iyi bir yolluk analizi gerektirmektedir. Yolluk formu, izlediği yol, enjeksiyon delikleri, kalıp malzemeleri, yüzey pürüzlülüğü gibi parametrelerin her biri ayrı ayrı analiz edilmelidir.

Seri kalıplarda hamuru kalıp içerisinde tutmak ve hamur kaçışını engellemek, hem basıncı kontrol altında tutmak hem de hamur israfını önlemek için önemlidir. Bunun dışında kalıptan çıkan ürünün temizliği için ekstra efor sarf etmek gerekmektedir. Bu nedenle parçaların alın yüzeylerinden baskı yapacak şekilde kalıp tasarımı yapmak gerekir. Çelik, alüminyum ve plastik gibi farklı malzemeleri düşünürsek her bir malzemenin sertlik değer farklıdır. Dolayısıyla parça malzemesine göre batmanın formu ve derinliği belirlenmektedir.

Hacim kalıpçılığında yaşanılan zorluklardan bir tanesi de hacim içerisinde kapalı kalan havanın dışarı atılmasıdır. Gelişen teknoloji her ne kadar vakum gibi yöntemlerle destek verse de, hava kanalının yeri, genişliği ve derinliği parçanın sağlıklı olması için yardımcı olur.